SERVICII   DE   CALITATE   LA   STANDARDE   EUROPENE   !

DECLARATIE   DE   POLITICA

Societatea nostra este preocupata de imbunatatirea performantelor lucrarilor executate si a decis sa-si extinda practicile manageriale prin includerea in managementul general al societatii a Sistemului de management calitate - mediu in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calitatii- Cerinte" si SR EN ISO 14001:2005 "Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de utilizare".

Am definit si am pus in practica o politica de calitate mediu care implica tot personalul societatii. In acest sens conducerea societatii se angajeaza :

 • sa satisfaca cerintele clientilor
 • sa se conformeze cerintelor legale in vigoare si altor cerinte
 • sa imbunatateasca continuu sistemul de management calitate mediu proiectat si implementat si sa previna poluarea.

Obiectivele acestei politici sunt:

 • evaluarea si cresterea nivelului de satisfactie a clientilor;
 • cresterea numarului de clienti fata de anul precedent;
 • imbunatatirea continua a modului de lucru prin sugestii de imbunatatire elaborate de angajatii nostri;
 • imbunatatirea continua a performantelor de mediu;
 • prevenirea poluarii in activitatile pe care le desfasuram ;
 • conformarea cu cerintele legale si reglementate aplicabile;
 • mentinerea certificarii unui Sistem de management calitate mediu eficient la nivelul societatii ;
 • educarea, instruirea si constientizarea personalului societatii ;
 • monitorizarea periodica prin audituri interne a Sistemului de management de mediu si analizarea lui de catre managementul de varf pentru imbunatatire continua ;
 • promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii si clientii orientati catre managementul performant de calitate si mediu .

Conducerea societatii asigura cadrul si resursele necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de management calitate - mediu in scopul satisfacerii cerintelor clientilor si cerintelor legale si reglementate aplicabile.

Fiecare membru al societatii noastre este raspunzator de calitatea lucrarilor executate , de pastrarea mediului in care muncim sigur, curat si ordonat .

In acest scop responsabilitatea si autoritatea de a urmari ca Sistemul de management calitate - mediu este proiectat , implementat si mentinut ii revine Directorului General in calitate de Reprezentant al managementului .

Prezenta declaratie este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei , este analizata pentru adecvarea ei continua si este disponibila pentru public.